Meble do pokoju dziecięcego, jeżeli
mają pełnić funkcje takie same jak meble
dla dorosłych, mogą być jedynie zmniejszoną
ich kopią. Dzieci szybko „wyrastają”
ze swoich mebli, dlatego celowe
jest wykonywanie zamiast całych mebli,
o z góry określonej funkcji, jedynie różnych
elementów meblowych, które dają
się w dowolny sposób zestawiać i mogą
być jednocześnie przedmiotem zabawy,
a w okresie późniejszym mogą służyć
do innych funkcji. W podanym na rys.
156 przykładzie jedynym elementem,
z którego tworzy się różne zestawy mebli,
są skrzynki o wymiarach 300 * 300»
x 250 mm, zbudowane z płyt wiórowych
grubości 20-25 mm. Wszystkie krawędzie
skrzynek są zabezpieczone oklej –
kami z miękkiego drewna. Pojedyncza
skrzynka może być wykorzystana jako
stołeczek o wysokości 250 lub 300 mm,
w zależności od tego, jak ją obrócimy.
Dwie skrzynki, ustawione jedna na drugiej,
tworzą normalny fotelik bądź fotelik
z zamkniętą przestrzenią u dołu. Skrzynki
łączy się ze sobą drewnianymi kołkami.
U dołu rysunku pokazano dalsze możliwości
kombinacji zestawień tych skrzynek,
w wyniku których uzyskano stół
do zabawy lub do pracy i regal z różnymi
przegródkami. Skrzynki są lakierowane
na kolorowo, ale można je także obłożyć
laminatem W każdym przypadku powierzchnia
ich musi mieć powłokę
łatwo zmywalną i odporną na zadrapania.
Produkowane są również skrzynki pokryte
tworzywem piankowym, skrzynki
na kolkach, skrzynki z przednią ścianką
i pokrywą pomalowaną w pola do różnych
gier, a także skrzynki na ścianki
działowe, skrzynki na dostawki do łóżeczek
oraz skrzynki (z nóżkami ze stalowych
rurek) stanowiące mebelki ogrodowe

Regał wielofunkcyjny przyścienny
jest konstrukcją trudną do wykonania,
wymagającą już sporego doświadczenia
w robotach stolarskich. Dlatego tez
bezpieczniej jest przy budowie takiego
regalu posługiwać się gotowymi elementami
prefabrykowanymi i ograniczyć
się jedynie do ich montażu. Na rysunku
157 pokazano wykonany w ten sposób
regał. Konstrukcja jego oparta jest na
siatce wymiarowej 780 * 660 mm (szerokość
« wysokość). Głębokość regalu
wynosi 380 mm. Dla uproszczenia montażu
konstrukcji (wykonanej z płyt wiórowych
grubości 20 mm) zastosowano
ściankę tylną nie dzieloną w pozir.mie.
Ścianka ta musi być najpierw przycięta
do wymaganej, pełnej wysokości i jeśli
to możliwe, także do pełnej szerokości.
Przy regale o dużej szerokości jest to
nieosiągalne ze wzglądu na ograniczoną
szerokość płyt. W takich przypadkach
styki łączonych płyt przykrywamy paskiem
przyciętym z innej płyty. Czoła płyt
wiórowych zakrywamy oklejkami
z miękkiego drewna, jeżeli regał ma być
później pomalowany. Oklejka z miękkiego
drewna jest zbyteczna wtedy, gdy
decydujemy się na okleinowanie czół.
Okleinowanie całej powierzchni regału
jest tu także możliwe, ale przy większych
powierzchniach stwarza poważne trudności.
Przy łączeniu elementów konstrukcjl można stosować klasyczne połączenia
kątowe (takie jak wczepy płaskie
i wczepy płetwiaste), ale wystarczą
tu tąpe połączenia na klej i wkręty.
Wszystkie pionowe deski oraz z poziomych
górna i dolna powinny być łączone
ze ścianką tylną na wkręty Także
główne deski poziome (występujące co
660 mm) wymagają połączenia ze ścianką
tylną oraz deskami pionowymi. Półki
regalu nie są przymocowane na stałe.
Opiera się je na trzpieniach z mosiądzu
lub sztucznego tworzywa, które się
umieszcza w tulejkach osadzonych w
sąsiadujących ścianach. Pożądane jest
osadzenie dla każdej półki po kilka par
trzpieni i tulejek na różnych wysokościach,
ponieważ pozwala to na łatwe
przestawianie półek.
Duża powierzchnia czołowa regału sprawia
monotonna wrażenie, jeżeli nie jest
urozmaicona wyróżniającymi się elementami,
do jakich należą np. szafki.
Można ją dodatkowo zróżnicować przez
zamontowanie do niektórych elementów
regału drzwiczek (wymiary 660 *
»780 mm), przy czym mogą to być
zwykle drzwiczki dwuskrzydłowe albo
(np. do barku) drzwiczki opuszczane
jednoskrzydłowe, służące po ich opuszczeniu
za półką.
Każdy z elementów regału możemy
również wykonać jako oddzielną wsuwaną
szafką. Szafka taka powinna mieć
głębokość 500 mm i wystawać 120 mm
poza regal. Elementy urozmaicające powierzchnią
regalu możemy stosować
ewentualnie tylko w niższych partiach
Półki oparte na trzpieniach
regalu. Wyżej natomiast możemy umieścić
telewizor (jedna przegródka regału
z powodzeniem pomieści odbiornik do
emisji czarno-białej). Jeżeli regał nie
sięga do sufitu, to powstałą luką możemy
zasłonić płytą wiórową. Dolne zakończenie
regału stanowi cokół o wysokości
100 mm, cofnięty w stosunku
do lica regalu o 20-30 mm. Możs on
być oklejony linoleum w kolorze dobranym
do koloru wykładziny podłogowej.